2000 Survivor

?  |   |  ماجرايي واقعی  |  CBS  |  ساخت (USA)
7.1
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 7.1/10 از 20,949 نفر  

در این شو که به صورت مسابقه ای واقعی می باشد گروهی از افراد در مکانی دوردست با کمترین امکانات باید به تنهایی زنده بمانند و در آخر نفر برنده با یک میلیون دلار به خانه بر می گردد.

روز پخش :

پنج شنبه ها

آخرین قسمت :

(S40E09 : War is Not Pretty)

قسمت بعدی :

(S40E10 : The Full Circle)
لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 40
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 39
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 38
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 37
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 36
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 35
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 34
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 33
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 32
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 31
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 30
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 29
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 28
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 27
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 26
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 25
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 24
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 23
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 22
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 21 nicaragua 2010
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 20 heroes vs villains 2010
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 19 samoa 2009
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 18 tocantins - the brazilian highlands 2009
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 17 gabon - earth s last eden 2008
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 16 micronesia fans vs favorites 2008
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 15 china 2007
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 14 fiji 2007
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 13 cook islands 2006
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 12 panama exile island 2006
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 11 guatemala the maya empire 2005
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 10 palau 2005
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 09 vanuatu - islands of fire 2004
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 08 all stars 2004
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 07 pearl islands
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 06 the amazon 2003
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 05 thailand 2002
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 04 marquesas 2002
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 03 africa 2001
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 02 the australian outback 2001
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 01 borneo 2000

دیدگاه بگذارید

  عضو شوید  
اطلاع رسانی از